Izolacje Fundamentów

  • Izolacje Fundamentów

    Izolacje Fundamentów

Technologia i produkty izolacji fundamentów są stale aktualizowane i wprowadzane na rynek wraz z poprawą standardów energooszczędnego projektowania budynków, to też izolacja fundamentu przed wilgocią jest bardzo ważnym elementem przy budowie domu. 
Ta procedura izolacji jest szczególnie istotna na obszarach z dużą ilością opadów, zwłaszcza jeśli budynek jest zbudowany na nizinach lub na glebach o wysokim poziomie wód gruntowych.

 

Ściany piwnic i fundamenty są uważane za najbardziej wrażliwe części każdego budynku, ponieważ to właśnie na tych konstrukcjach powstają największe obciążenia, które w następstwie przenoszone są przez ściany nośne i sufity. Ze względu na to, że ta część domu znajduje się pod ziemią, jest ona stale narażona na wilgoć i przemarzanie. W następstwie działań atmosferycznych i pogodowych, fundamenty lub ściany piwnicy budynku będą mokre, co z czasem doprowadzi do rozwoju grzybów, pleśni oraz braku odporności i niszczenia betonu. 

 

Podsumowując: odpowiednie ocieplenie fundamentu od zewnątrz wyeliminuje straty ciepła, zapewni komfortową temperaturę i mikroklimat w pomieszczeniach. Pozwoli też znacznie obniżyć koszty ogrzewania oraz zabezpieczyć elewację budynku przed wilgocią, odmrożeniami i niechcianą pleśnią, co z kolei znacznie wydłuży żywotność budynku.